Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o wsparcie służb Komisji w przeprowadzaniu audytów i kontroli oraz ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Data publikacji w witrynie TED:
09/06/2016
Termin nadsyłania ofert:
27/07/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
2016CE16BGT002.
Umowa ramowa o wsparcie służb Komisji w przeprowadzaniu audytów i kontroli oraz świadczenie usług powiązanych
Komisja Europejska zamierza zawrzeć z maksymalnie 3 przedsiębiorstwami wielokrotną umowę ramową o świadczenie usług audytowych w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej Unii Europejskiej, polityki zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, gospodarki morskiej i rybołówstwa oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
09/06/2016 00:00
19/07/2016 16:00
20/07/2016 00:00
27/07/2016 17:00
08/08/2016 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 110-195727 Ogłoszenie o zamówieniu 09/06/2016 00:00