Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
16.ESI.OP.077 Oparty na współpracy mechanizm finansowy na rzecz obronności (CFM)
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
28/06/2016
Termin nadsyłania ofert:
22/08/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
16.ESI.OP.077.
16.ESI.OP.077 Oparty na współpracy mechanizm finansowy na rzecz obronności (CFM)
Usługi, które będą świadczone w ramach niniejszego zamówienia, obejmują: usługi doradztwa dla EDA mające na celu wspieranie analizy, opracowania i utworzenia opartego na współpracy mechanizmu na rzecz obronności oraz zarządzania nim.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem platformy elektronicznych zamówień publicznych (eTendering) podanym w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/06/2016 00:00
22/08/2016 17:00
23/08/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 122-218038
Ogłoszenie o zamówieniu
28/06/2016 00:00