Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie na temat systemu wsparcia dla należytej staranności w łańcuchu dostaw MŚ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
21/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
20/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
562/PP/GRO/SME/16/F/102.
Badanie na temat systemu wsparcia dla należytej staranności w łańcuchu dostaw MŚP
Celem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie szczegółowego systemu wsparcia należytej staranności w MŚP, aby: 1) umożliwić osiągnięcie celów (przyszłego) rozporządzenia ustanawiającego unijny system samodzielnej certyfikacji należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiednich importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów objętych konfliktem lub obszarów wysokiego ryzyka, 2) ograniczyć lub zrównoważyć obciążenie administracyjne nałożone na MŚP w przepisach UE w sprawie minerałów pochodzących z obszarów objętych konfliktami, oraz 3) zapewnić MŚP zdolność do zapewnienia należytej staranności w celu utrzymania konkurencyjności w coraz bardziej wolnych od konfliktów globalnych łańcuchach dostaw. Aby osiągnąć ten cel, wykonawca opracuje: a) analizę sektora unijnych MŚP zajmujących się przywozem cyny, tantalu, wolframu i złota; b) uproszczenie obowiązków z zakresu sprawozdawczości na temat należytej staranności dla MŚP; c) projekt szczegółowego systemu wsparcia dla MŚP w obszarze należytej staranności.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
21/07/2016 00:00
20/09/2016 16:00
22/09/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 139-251114 Ogłoszenie o zamówieniu 21/07/2016 00:00