Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa o usługi wsparcia we wdrażaniu dyrektywy ramowej w sprawie strategii morsk...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
22/06/2016
Termin nadsyłania ofert:
12/08/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.C.2/SER/2016/0024.
Umowa o usługi wsparcia we wdrażaniu dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE)
Umowa o usługi wsparcia we wdrażaniu dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE). Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania strategii morskich na potrzeby realizacji celów określonych w dyrektywie, tj. osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 2020. Usługi świadczone na podstawie niniejszego zamówienia mają wpierać osiągnięcie tego nadrzędnego celu – obejmują one organizację i zarządzanie wydarzeniami takimi jak spotkania, warsztaty i konferencje; opracowanie dokumentacji związanej z dyrektywą, w tym dokumentacji technicznej; sprawozdawczość i zarządzanie danymi; wymianę wiedzy oraz działania komunikacyjne.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
22/06/2016 00:00
12/08/2016 16:00
23/08/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 119-211237
Ogłoszenie o zamówieniu
22/06/2016 00:00