Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Konkurencyjność sektora energii ze źródeł odnawialnych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
14/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
12/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C2/2016-501.
Konkurencyjność sektora energii ze źródeł odnawialnych
Przyszły pakiet w zakresie energii ze źródeł odnawialnych – przewidujący przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23.4.2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także obejmujący strategię w zakresie zrównoważonej bioenergii wraz z bieżącymi inicjatywami dotyczącymi struktury rynku energii elektrycznej, zarządzania na szczeblu Unii Europejskiej, ogrzewnictwa i chłodnictwa oraz wzajemnych połączeń między systemami energii elektrycznej – stworzy warunki zapewniające osiągnięcie celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Już w 2014 DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP zleciła przeprowadzenie badania konkurencyjności branży energii ze źródeł odnawialnych. Dziś zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie oceny skutków ekonomicznych i społecznych mających zastosowanie do całego sektora, a nie tylko do dostawcy energii, oraz całego społeczeństwa. Takie badanie będzie stanowić dokument uzupełniający na potrzeby dyskusji prowadzonej po przyjęciu poprawionej dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 134-241004
Ogłoszenie o zamówieniu
14/07/2016 00:00