Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie oceny rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
12/08/2016
Termin nadsyłania ofert:
21/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
Wsparcie oceny rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenia w sprawie detergentów)
Wsparcie oceny „ex post” rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenia w sprawie detergentów): rozporządzenie to nie było poddawane pełnej ocenie od jego wejścia w życie w październiku 2005. Ocenę „ex post” uważa się za mającą zasadnicze znaczenie w kontekście programu REFIT Komisji [w szczególności kontroli sprawności prawodawstwa w dziedzinie chemikaliów (innego niż REACH)] i strategii w zakresie lepszych uregulowań prawnych. Celem oceny jest określenie, w jakim stopniu zostały osiągnięte jego cele, pod względem skuteczności, wydajności, adekwatności, spójności i wartości dodanej UE. Ocena może przyczynić się do ulepszenia wdrażania rozporządzenia lub może stanowić wkład w badanie oceny skutków na potrzeby ewentualnej zmiany lub przekształcenia rozporządzenia w sprawie detergentów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/08/2016 00:00
21/09/2016 16:00
23/09/2016 11:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 155-280014
Ogłoszenie o zamówieniu
12/08/2016 00:00