Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Data publikacji w witrynie TED:
15/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
19/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
SANTE/2016/B1/017.
Dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich
Cel: celem niniejszego projektu jest określenie i wdrożenie działań mających na celu wsparcie państw członkowskich w poprawie dostępu do opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich. Projekt będzie koncentrował się na celu ogólnym — przyczyniając się do jego osiągnięcia, jednak bez dążenia do jego osiągnięcia w ramach niniejszego zamówienia — który polega na „przyczynianiu się do lepszego dostępu do opieki zdrowotnej dobrej jakości na obszarach wiejskich”. Przedmiot zamówienia: przedmiotem niniejszego zamówienia jest projekt służący zaproponowaniu działań mających na celu wsparcie państw członkowskich w poprawie dostępu do opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich. Oczekuje się następujących 4 wyników projektu: 1) ocena sytuacji, przegląd obecnego stanu i zebranie najlepszych praktyk; 2) wymiana informacji i przedstawienie wytycznych dotyczących polityki; 3) wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu odpowiednich najlepszych praktyk na obszarach wiejskich; 4) rozpowszechnianie rezultatów projektu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
15/07/2016 00:00
19/09/2016 17:00
27/09/2016 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 170-305432
Sprostowanie
03/09/2016 00:00
2016/S 135-242336
Ogłoszenie o zamówieniu
15/07/2016 00:00