Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Działania następcze w odniesieniu do Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społ...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Data publikacji w witrynie TED:
29/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
21/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2016/018.
Działania następcze w odniesieniu do Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (SBI): współpraca między przedsiębiorstwami gospodarki społecznej a przedsiębiorstwami tradycyjnymi
EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi. Głównym celem tek umowy jest uzyskanie badania analitycznego i zestawu zatwierdzonych zaleceń, które mogłyby wesprzeć dalsze rozszerzanie współpracy biznesowej między przedsiębiorstwami gospodarki społecznej a przedsiębiorstwami o bardziej tradycyjnym charakterze, zorientowanymi na zysk. Szczegółowe cele niniejszego zamówienia to: (1) opracowanie badania, które będzie (a) zawierało pogłębioną analizę współpracy między przedsiębiorstwami tradycyjnymi i społecznymi; oraz (b) zdefiniuje zestaw zaleceń dla różnych decydentów; (2) organizacja konferencji z głównymi zainteresowanymi stronami i ekspertami poświęconej dyskusji nad projektem badania i zatwierdzeniu proponowanych zaleceń.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
29/07/2016 00:00
21/09/2016 23:59
30/09/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 145-261231
Ogłoszenie o zamówieniu
29/07/2016 00:00