Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analiza ekonomiczna i prawna czynników prowadzących do niskiego współczynnika pu...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
24/08/2016
Termin nadsyłania ofert:
27/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
553/PP/GRO/IMA/16/9031.
Analiza ekonomiczna i prawna czynników prowadzących do niskiego współczynnika publikacji zamówień publicznych w Niemczech
W Niemczech notuje się najniższą wartość ogłoszeń o zamówieniach publikowanych w TED na mocy ustawodawstwa UE w dziedzinie zamówień publicznych [dane za 2014: 1,1% PKB (w tym infrastruktura publiczna) lub 5,4% wydatków publicznych na roboty, towary i usługi (z wyłączeniem infrastruktury publicznej), w porównaniu z, odpowiednio, 4% lub 22% dla kraju mediany w UE-28]. Ponieważ mediana wartości zamówienia w Niemczech była bliska wartości mediany wszystkich krajów UE, pokazuje to, przy niskiej wartości łącznej, że całkowita liczba zamówień publikowanych w Niemczech na mocy ustawodawstwa UE w dziedzinie zamówień publicznych (wszystkie zamówienia powyżej progu) była stosunkowo mała. Może to utrudniać skuteczne wydatkowanie środków publicznych oraz wpływać na niemieckie i europejskie przedsiębiorstwa w zakresie utraconych możliwości biznesowych. Ogólnym celem badania jest wskazanie, na podstawie racjonalnej analizy ekonomicznej i prawnej, przyczyn niskiego wskaźnika publikacji w Niemczech. Więcej szczegółów na temat zadań, które należy wykonać, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
24/08/2016 00:00
27/09/2016 16:00
28/09/2016 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 162-292002 Ogłoszenie o zamówieniu 24/08/2016 00:00