Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielostronne umowy ramowe o świadczenie usług powiązanych z wdrażaniem wytycznyc...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
02/09/2016
Termin nadsyłania ofert:
28/10/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2016/027.
Wielostronne umowy ramowe o świadczenie usług powiązanych z wdrażaniem wytycznych dotyczących lepszych uregulowań prawnych
Jednostką odpowiedzialną za niniejsze otwarte zaproszenie do składania ofert jest Dział Oceny Oddziaływania i Ewaluacji (Impact Assessment and Evaluation Unit – EMPL/G4) w DS. ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, który będzie jedynym punktem kontaktowym dla oferentów przez cały czas trwania procedury przetargowej. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostało ogłoszone w celu zawarcia wielostronnej umowy ramowej z ponownym otwarciem na konkurencję w celu zapewnienia Komisji wsparcia we wdrażaniu wytycznych dotyczących lepszych uregulowań prawnych przez przeprowadzenie badań w dziedzinach zatrudnienia, spraw społecznych, mobilności zawodowej i kompetencji, które mają wspomóc: (1) ocenę oddziaływania na potrzeby opracowania i przygotowania strategii politycznych, programów i przepisów; (2) ewaluację w celu oceny efektywności, wydajności, trafności, spójności i wartości dodanej; (3) monitorowanie ich wdrażania. Usługi powinny być zgodne z metodami i narzędziami określonymi w wytycznych dotyczących lepszych uregulowań prawnych i przewidzianym w nich zestawem narzędzi.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
02/09/2016 00:00
28/10/2016 17:00
11/11/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 185-331395
Sprostowanie
24/09/2016 00:00
2016/S 169-303347
Ogłoszenie o zamówieniu
02/09/2016 00:00