Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Szkolenia z zakresu innowacji i zarządzania w biznesie: rozwój zdolności w Europ...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
03/09/2016
Termin nadsyłania ofert:
03/10/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Szkolenia z zakresu innowacji i zarządzania w biznesie: rozwój zdolności w Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości oraz wspieranie partnerów innowacji w MŚP
Zamówienie dotyczy prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania innowacją oraz zarządzania innowacją w przemyśle/zarządzania biznesowego. Chodzi o uzupełnienie wiedzy i kompetencji związanych z zarządzaniem innowacją w 2 odrębnych grupach docelowych: — organizacjach wspierających przedsiębiorstwa, które są partnerami Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, — grupie doświadczonych badaczy, którzy tymczasowo pracują w MŚP w kontekście pilotażowego działania pn. „partner innowacji w europejskich MŚP”. Ostatecznie szkolenia powinny skutkować lepszą dostępnością kompetencji z zakresu zarządzania innowacją oraz usług doradczych dla MŚP, poprawiając tym samym ich zdolności do skuteczniejszego zarządzania innowacją i zwiększenia oddziaływania ekonomicznego. Zamówienie jest podzielone na 2 części: — część 1: dalszy rozwój zdolności doradczych w zakresie zarządzania innowacją w Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, — część 2: podstawowe szkolenie z zakresu zarządzania innowacją w przemyśle w kontekście pilotażowego działania pn. „partner innowacji w europejskich MŚP”.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Nie dotyczy
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Dalszy rozwój zdolności doradczych w zakresie zarządzania innowacją w Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości Część 1 zamówienia ma na celu poprawę jakości usług wsparcia zarządzania innowacją dla MŚP świadczonych przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości. W tym celu konieczne są warunki szkoleniowe służące budowaniu i rozwojowi kompetencji doradców w dziedzinie zarządzania innowacją pracujących w Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, zapewniające: — ogólne szkolenie wprowadzające z zakresu zarządzania innowacją dla pracowników, którzy nie mają doświadczenia w zadaniach związanych z doradztwem, — specjalistyczne szkolenia/budowanie zdolności w różnych częściach i procesach systemów zarządzania innowacją w MŚP. Oczekuje się, że w wyniku niniejszego zamówienia jak największa liczba ekspertów odpowiedzialnych za innowacje w Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości i świadczących usługi „wzmacniania zdolności MŚP w obszarze zarządzania innowacją” zostanie przeszkolonych i poszerzy wiedzę z zakresu doradztwa w dziedzinie zarządzania innowacją. Nowo nabyte umiejętności zostaną bezzwłocznie wykorzystane na potrzeby udzielania przez Sieć wsparcia w dziedzinie zarządzania innowacją. Eksperci będą również pomagać w poszerzaniu dostępu MŚP do wykwalifikowanych doradców w dziedzinie zarządzania innowacją w całej UE.
Część 2 Podstawowe szkolenie z zakresu zarządzania innowacją w przemyśle w kontekście pilotażowego działania pn. „partner innowacji w europejskich MŚP” Oczekuje się, że około 12 dni szkoleniowych zostanie wykorzystanych na każdego partnera innowacji, łącznie ze szkoleniami online. Udział w programie szkoleniowym jest obowiązkowy dla wszystkich partnerów innowacji uczestniczących w działaniu pilotażowym INNOSUP-2-2016. Szacuje się, że do udziału w szkoleniach będzie kwalifikować się do 90 partnerów innowacji i do 90 nadzorujących. W wyniku szkolenia partnerzy innowacji, w przypadku których zachodzi największe prawdopodobieństwo ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinach technicznych, zdobędą dodatkowe kwalifikacje, które umożliwiają im działanie w charakterze „kierowników ds. innowacji” w przemyśle, a zwłaszcza w MŚP otrzymujących wsparcie w ramach działania INNOSUP-02-2016 (partner innowacji – działanie pilotażowe). Program szkoleniowy powinien również obejmować działania następcze i rozbudowę pomysłów w projekty badawcze/produkty, przez zapewnienie specjalnych sesji poświęconych systemom finansowania na szczeblu europejskim trwających 1–2 dni robocze. Poza wsparciem w eksploracji do 90 innowacyjnych pomysłów biznesowych wybranych w ramach programu partner innowacji dla MŚP szkolenia mogą być również szansą na naukę i rozwój.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 170-305421 Ogłoszenie o zamówieniu 03/09/2016 00:00