Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Tytuł:
Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus: produkcja zestawów...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
10/08/2016
Termin nadsyłania ofert:
26/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/IDM/R0/16/007.
Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus: produkcja zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu/użytkowania gruntów - lata referencyjne 2012 (rozszerzenie geograficzne) i 2018...
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy lub umów ramowych z wykonawcą lub wykonawcami, którzy dostarczą zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu/użytkowania gruntów, włącznie z warstwami zmiany oraz innymi danymi w następujących obszarach i w następującym podziale na części: część 1: atlas miejski; część 2: obszary nadbrzeżne; część 3: Natura 2000.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
10/08/2016 00:00
26/09/2016 16:00
03/10/2016 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Atlas miejski
Atlas miejski ma uzupełniać informacje statystyczne pochodzące z audytu miejskiego z komponentem geoprzestrzennym. Obejmie on produkcję zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu/użytkowania gruntów na miejskich obszarach funkcjonalnych, a zwłaszcza kontynuację mapowania atlasu miejskiego 2012 (rozszerzenie geograficzne w stosunku do obszaru EEA39) oraz warstwy drzew ulicznych. Atlas miejski będzie również obejmował mapowanie zmiany między 2012 a 2018 rokiem oraz nowe cechy (wysokość budynków w miastach stołecznych w 28 państwach członkowskich UE i krajach EFTA). Ponadto umowa ramowa, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 1, oprócz opracowania wymienionych wyżej warstw danych, obejmuje świadczenie usług doradztwa.
Część 2
Obszary nadbrzeżne
Na potrzeby systematycznych ocen stanu ekosystemów słodkowodnych oraz siedlisk rzecznych wymagane są informacje przestrzenne dotyczące rozmieszczenia charakterystyki pokrycia terenu/użytkowania gruntów dla obszarów nadbrzeżnych. Niniejsza część obejmuje produkcję zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu/użytkowania gruntów w nadbrzeżnym obszarze buforowym odcinków rzeki należących do rzędu 2 Strahlera (w uzupełnieniu do już wykonanych prac w zakresie rzędów od 3 do 8). Ponadto umowa ramowa, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 2, oprócz opracowania wymienionych wyżej warstw danych, obejmuje świadczenie usług doradztwa.
Część 3
Natura 2000
Natura 2000 to sieć kluczowych terenów rozrodu i odpoczynku rzadkich i zagrożonych gatunków oraz niektórych rzadkich typów siedlisk przyrodniczych, które same w sobie podlegają ochronie. Wiadomo, że stan niektórych typów siedlisk pogorszył się w całej UE. Niniejsza część dotyczy kontynuacji mapowania pokrycia terenu/użytkowania gruntów obszarów Natura 2000 (rozszerzenie geograficzne) obejmującego wybór terenów z siedliskami półnaturalnymi i bogatymi gatunkowo obszarami trawiastymi za rok 2012 i 2006 (w zakresie, w jakim użytkowe dane satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości są dostępne dla tych dat). Ponadto umowa ramowa, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 3, oprócz opracowania wymienionych wyżej warstw danych, obejmuje świadczenie usług doradztwa.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 180-322087
Sprostowanie
17/09/2016 00:00
2016/S 153-276538
Ogłoszenie o zamówieniu
10/08/2016 00:00