Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych, promowanie tran...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
23/08/2016
Termin nadsyłania ofert:
26/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2016/030.
Wspieranie umiędzynarodowienia unijnych podmiotów turystycznych, promowanie transeuropejskich produktów turystycznych oraz organizowanie spotkań na rzecz łączenia przedsiębiorstw (B2B) podczas targów międzynarodowych
Ogólnym celem tego zamówienia jest przyczynienie się do zwiększenia napływu turystów z głównych rynków międzynarodowych (Chin, Indii, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej) do Unii Europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację 10 „spotkań na rzecz łączenia przedsiębiorstw (B2B)” z udziałem podmiotów turystycznych z UE oraz spoza UE, w szczególności MŚP, przy okazji najważniejszych międzynarodowych targów turystycznych. Spotkania B2B ułatwią przedsiębiorstwom europejskim, głównie MŚP, znajdowanie partnerów oraz oferowanie swoich produktów i usług na wymienionych powyżej rynkach międzynarodowych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
23/08/2016 00:00
26/09/2016 23:59
03/10/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 180-322086 Sprostowanie 17/09/2016 00:00
2016/S 161-290627 Ogłoszenie o zamówieniu 23/08/2016 00:00