Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
16.CPS.OP.130 Kurs dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie energią w sekto...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
05/10/2016
Termin nadsyłania ofert:
07/11/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
16.CPS.OP.130.
16.CPS.OP.130 Kurs dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie energią w sektorze obrony
Celem przedmiotowego zamówienia jest zapewnienie ukierunkowanych na rozwój usług kształcenia przez profesjonalnego usługodawcę realizującego szkolenia dotyczące systemów zarządzania energią stosowanych w sektorze obronnym, które to usługi będą świadczone na rzecz członków europejskiej wspólnoty obronnej początkowo w ramach rocznego programu pilotażowego (etap 1), a następnie stałego programu kursów dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie energią w sektorze obrony (etap 2).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem platformy eTendering podanym w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/10/2016 00:00
07/11/2016 17:00
08/11/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 192-344787
Ogłoszenie o zamówieniu
05/10/2016 00:00