Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Tworzenie oprogramowania i wsparcie
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
17/09/2016
Termin nadsyłania ofert:
31/10/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
2016/EJ/06/PO.
Tworzenie oprogramowania i wsparcie
Celem zaproszenia do składania ofert jest świadczenie na rzecz Eurojustu usług w zakresie analizy, specyfikacji, tworzenia, utrzymania oprogramowania oraz usług wsparcia spełniających oczekiwania dotyczące jakości oraz celów związanych z poziomem usług zgodnie z załącznikiem 1 dotyczącym specyfikacji technicznych. Zakres zamówienia obejmuje usługi tworzenia oprogramowania i wsparcia w trakcie pełnego cyklu życia oprogramowania. Usługi obejmują wsparcie w następujących obszarach: — analiza wymogów biznesowych, — analiza wymogów systemowych, — specyfikacja oprogramowania, — tworzenie oprogramowania, — przygotowanie oprogramowania do eksploatacji, — utrzymanie oprogramowania i wsparcie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
jak określono w dokumentacji przetargowej.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/09/2016 00:00
31/10/2016 13:00
07/11/2016 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 187-335099
Sprostowanie
28/09/2016 00:00
2016/S 180-322088
Ogłoszenie o zamówieniu
17/09/2016 00:00