Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Konserwacja w ramach pełnej gwarancji, usuwanie awarii i naprawy instalacji do c...
Instytucja zamawiająca:
Council of the European Union
Data publikacji w witrynie TED:
07/09/2016
Termin nadsyłania ofert:
10/10/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
UCA 028/16
Konserwacja w ramach pełnej gwarancji, usuwanie awarii i naprawy instalacji do czyszczenia elewacji budynku JL (część 1), Lex (część 2) i budynków Komitetów (EKES i Komitetu Regionów) (część 3)
Zawarcie jednej lub kilku umów ramowych na 4 lata + jednorazowo rok o konserwację zapobiegawczą, naprawczą oraz konserwację w ramach pełnej gwarancji oraz roboty realizowane na podstawie metody koszt plus z kontrolą kosztów dotyczące systemów czyszczenia elewacji 2 budynków Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej (dalej: SGR) i budynków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów znajdujących się w Brukseli (zwanych dalej „Komitetami”): — część 1: budynek im. Justusa Lipsiusa SGR — znajdujący pod adresem: rue de la Loi 175, 1040 Bruxelles, BELGIA, — część 2: budynek Lex SGR — znajdujący pod adresem: rue de la Loi 145, 1040 Bruxelles, BELGIA, — część 3: budynki Komitetów (Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów) — znajdujące się w Brukseli.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
07/09/2016 00:00
10/10/2016 23:59
14/10/2016 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Budynek im. Justusa Lipsiusa SGR
Zawarcie umowy ramowej na 4 lata + jednorazowo rok o konserwację zapobiegawczą, naprawczą i konserwację w ramach pełnej gwarancji oraz roboty realizowane na podstawie metody koszt plus z kontrolą kosztów dotyczące systemów czyszczenia elewacji budynku im. Justusa Lipsiusa — znajdującego się pod adresem: rue de la Loi 175, 1040 Bruxelles, BELGIA.
Część 2
Budynek LEX
Zawarcie umowy ramowej na 4 lata + jednorazowo rok o konserwację zapobiegawczą, naprawczą i konserwację w ramach pełnej gwarancji oraz roboty realizowane na podstawie metody koszt plus z kontrolą kosztów dotyczące systemów czyszczenia elewacji budynku Lex — znajdującego się pod adresem: rue de la Loi 145, 1040 Bruxelles, BELGIA.
Część 3
Budynki Komitetów (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów)
Zawarcie umowy ramowej na 4 lata + jednorazowo rok o konserwację zapobiegawczą, naprawczą i konserwację w ramach pełnej gwarancji oraz roboty realizowane na podstawie metody koszt plus z kontrolą kosztów dotyczące systemów czyszczenia elewacji budynków Komitetów (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów) — znajdujących się w Brukseli.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 172-308664
Ogłoszenie o zamówieniu
07/09/2016 00:00