Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług morskich przewozów pasażerskich
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
08/09/2016
Termin nadsyłania ofert:
29/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
OP/580/2016/RS.
Umowa ramowa o świadczenie usług morskich przewozów pasażerskich
Świadczenie morskich przewozów pasażerskich.
Usługi
Procedura otwarta przyspieszona
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
08/09/2016 00:00
29/09/2016 16:00
06/10/2016 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Przewozy morskie dla pasażerów – pojedynczy statek lub statki w pełni zarezerwowane dla Fronteksu niezależnie od liczby dostępnych miejsc siedzących
Transport pasażerów między wyznaczonymi portami w Grecji i Turcji zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 2
Usługi przewozów morskich dla pasażerów – pojedyncze miejsca siedzące dostępne na pokładzie regularnych linii promowych
Transport pasażerów między wyznaczonymi portami w Grecji i Turcji zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 173-310489
Ogłoszenie o zamówieniu
08/09/2016 00:00