Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc w utrzymaniu, wspieraniu i rozwoju stron intranetu i ekstranetu oraz aplik...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
28/09/2016
Termin nadsyłania ofert:
15/11/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
OP-1349.
Pomoc w utrzymaniu, wspieraniu i rozwoju stron intranetu i ekstranetu oraz aplikacji używanych w grupie EBI
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie wielokrotnych umów ramowych o usługi wsparcia w zakresie utrzymania, wspierania i rozwoju stron intranetu i ekstranetu oraz aplikacji używanych w grupie EBI. EBI zawrze umowy ramowe z maksymalnie 3 wybranymi oferentami pod warunkiem otrzymania wystarczającej liczby dopuszczalnych ofert. Umowy ramowe będą realizowane w systemie kaskadowym lub równoległym (zgodnie z opisem w dokumentach zamówienia).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
28/09/2016 00:00
15/11/2016 23:59
18/11/2016 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 200-360116 Sprostowanie 15/10/2016 00:00
2016/S 187-335108 Ogłoszenie o zamówieniu 28/09/2016 00:00