Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi badań jakościowych nad interwencjami na poziomie organizacji zmniejszając...
Instytucja zamawiająca:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Data publikacji w witrynie TED:
01/10/2016
Termin nadsyłania ofert:
02/11/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
130417/4130.
Usługi badań jakościowych nad interwencjami na poziomie organizacji zmniejszającymi ujemne skutki restrukturyzacji dla pracowników dużych zakładów pracy w UE
Praca do wykonania w ramach tego zamówienia stanowi część szerszego projektu badawczego, a kluczowe ustalenia zostaną wykorzystane w sekcji tematycznej rocznego sprawozdania Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM) za 2017 przygotowywanego przez Eurofound. Ogólny cel niniejszego zamówienia składa się z trzech części: 1) lepsze zrozumienie stosowania interwencji na poziomie organizacji w zakładach pracy w celu skompensowania ujemnych skutków restrukturyzacji dla pozostałych pracowników; 2) pomoc dla praktyków w stosowaniu skutecznych interwencji organizacyjnych w toku restrukturyzacji; 3) uświadamianie decydentów politycznych o znaczeniu interwencji organizacyjnych polegających na inwestowaniu w pozostały kapitał ludzki w celu zdrowszej restrukturyzacji oraz wkład w rozwój polityki w tym obszarze.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
01/10/2016 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
02/11/2016 17:00
09/11/2016 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 190-339984 Ogłoszenie o zamówieniu 01/10/2016 00:00