Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note: The maximum budget available for the resulting contracts has been raised from €400.000,00 to €600.000,00. In all documentation, wherever the former budget figure is mentioned, please take it to now read €600.000,00. A formal corrigendum notice has been published.
Tytuł:
Wsparcie działań związanych z ochroną krytycznej infrastruktury teleinformatyczn...
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Data publikacji w witrynie TED:
05/10/2016
Termin nadsyłania ofert:
04/11/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
ENISA F-COD-16-T32.
Wsparcie działań związanych z ochroną krytycznej infrastruktury teleinformatycznej
ENISA zamierza zawrzeć umowy z co najmniej 2, ale nie więcej niż 5 usługodawcami, o świadczenie usług wsparcia w dziedzinie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej. Wybrani oferenci powinni posiadać udokumentowane, bogate doświadczenie oraz umiejętności w dziedzinie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ujętych w rocznym programie prac ENISA. Ze względu na charakter zamawianych usług zachęca się do współpracy z innymi podmiotami w ramach podwykonawstwa lub konsorcjum/doraźnych grup.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zgodnie z dokumentacją przetargową.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/10/2016 00:00
04/11/2016 18:00
07/11/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 202-364564
Sprostowanie
19/10/2016 00:00
2016/S 192-344788
Ogłoszenie o zamówieniu
05/10/2016 00:00