Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotna umowa ramowa o opracowywanie badań ekonomicznych i analiz na potrzeb...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
23/11/2016
Termin nadsyłania ofert:
28/02/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
575/PP/2016/FC.
Wielokrotna umowa ramowa o opracowywanie badań ekonomicznych i analiz na potrzeby ocen skutków i ewaluacji
Podczas opracowywania polityki w Komisji korzysta się zarówno z ewaluacji retrospektywnych, jak również z perspektywicznych ocen skutków, stanowiących kluczowe elementy procesu decyzyjnego UE, który wspiera bardziej świadome wybory polityczne oraz służy lepszemu stanowieniu prawa. Oba te elementy pokazują, jak dany problem jest rozwiązywany, bądź też ma być rozwiązany, aby osiągnąć pożądane rezultaty, biorąc pod uwagę koszty i korzyści. Oba oparte są na zintegrowanym podejściu odnoszącym się do skutków w obrębie filaru środowiskowego, społecznego i gospodarczego; oba bazują na dogłębnej analizie ekonomicznej. Ogólnym celem umowy ramowej jest usprawnienie zlecania badań ekonomicznych oraz innych usług wsparcia wykorzystywanych na potrzeby oceny skutków i ewaluacji polityk DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Główne odniesienia dla tego działania stanowić będą wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa oraz zestaw narzędzi na rzecz lepszego stanowienia prawa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
23/11/2016 00:00
28/02/2017 16:00
02/03/2017 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 226-411199
Ogłoszenie o zamówieniu
23/11/2016 00:00