Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi dotyczące ankiet badających poziom zadowolenia pracowników
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
13/10/2016
Termin nadsyłania ofert:
14/11/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/015/16.
Usługi dotyczące ankiet badających poziom zadowolenia pracowników
Prace EUIPO na kolejne 5 lat określone są w planie strategicznym na 2020 (strategic plan for 2020 – SP2020) przyjętym w dniu 1.6.2016 oraz opisane szczegółowo w rocznych programach prac Urzędu. Za sprawą programu strategicznego na 2020 EUIPO zamierza nadal realizować swoją działalność operacyjną i administracyjną w optymalny sposób oraz pozostawać jak najlepiej przygotowanym na przyszłe wyzwania. Zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert obejmuje świadczenie usług na potrzeby ankiet badających poziom zadowolenia pracowników. Ankiety powinny być przeprowadzane przez niezależnego usługodawcę w regularnych i cyklicznych ramach czasowych w celu wsparcia Urzędu w osiągnięciu celów wyznaczonych w SP2020.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/10/2016 00:00
14/11/2016 13:00
15/11/2016 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 198-356356
Ogłoszenie o zamówieniu
13/10/2016 00:00