Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zakup informacji o przetargach, procedurach udzielania dotacji i ekspertach
Instytucja zamawiająca:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Data publikacji w witrynie TED:
10/11/2016
Termin nadsyłania ofert:
27/08/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
OLAF/C3/80/2016.
Zakup informacji o przetargach, procedurach udzielania dotacji i ekspertach
Baza danych powinna zawierać wyczerpujący zbiór aktualnych informacji o przetargach, dotacjach i ekspertach. Dane powinny obejmować przetargi organizowane, dotacje udzielane i ekspertów udostępnianych przez Komisję Europejską, pozostałe instytucje europejskie (m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny itp.) oraz jak największe grono międzynarodowych darczyńców / podmiotów finansujących (m.in. Bank Światowy, Afrykański Bank Rozwoju itp.), a także ministerstwa i agencje z państw członkowskich UE i państw niebędących członkami UE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
10/11/2016 00:00
27/08/2021 04:10
12/01/2017 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Zakup informacji o przetargach
Baza danych powinna zawierać wyczerpujący zbiór aktualnych informacji o przetargach.
Część 2
Zakup informacji o dotacjach
Baza danych powinna zawierać wyczerpujący zbiór aktualnych informacji o dotacjach.
Część 3
Zakup informacji o ekspertach
Baza danych powinna zawierać wyczerpujący zbiór aktualnych informacji o ekspertach.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 217-394663
Ogłoszenie o zamówieniu
10/11/2016 00:00