Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Administrowanie pracownikami zatrudnionymi na czas określony i kierowanie ich do...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
22/11/2016
Termin nadsyłania ofert:
29/12/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
VP-1334.
Administrowanie pracownikami zatrudnionymi na czas określony i kierowanie ich do pracy tymczasowej w grupie EBI w ramach programu usług zarządzanych
Grupa EBI zamierza wyłonić jednego dostawcę usług zarządzanych na potrzeby administrowania pracownikami zatrudnionymi na czas określony i maksymalnie 12 agencjami pracy tymczasowej w celu zatrudnienia na czas określony personelu administracyjnego/pomocniczego oraz specjalistów i członków kadry kierowniczej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
22/11/2016 00:00
29/12/2016 23:59
03/01/2017 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Zarządzanie kierowaniem pracowników zatrudnionych na czas określony do pracy tymczasowej w grupie EBI w Luksemburgu i w biurach zewnętrznych grupy EBI
Outsourcing usług administrowania zadaniami związanymi z kierowaniem pracowników zatrudnionych na czas określony do pracy tymczasowej w grupie EBI w Luksemburgu i w biurach zewnętrznych grupy EBI.
Część 2
Personel administracyjny/pomocniczy zatrudniony na czas określony w siedzibie grupy EBI w Luksemburgu
Kierowanie personelu administracyjnego/pomocniczego zatrudnionego na czas określony do pracy tymczasowej w Luksemburgu za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.
Część 3
Specjaliści / członkowie kadry kierowniczej zatrudnieni na czas określony w siedzibie grupy EBI w Luksemburgu
Kierowanie specjalistów / członków kadry kierowniczej zatrudnionych na czas określony do pracy tymczasowej w Luksemburgu za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 225-409517
Ogłoszenie o zamówieniu
22/11/2016 00:00