Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi instruktora sportowego (część 1) i kinezyterapeuty (część 2) na potrzeby ...
Instytucja zamawiająca:
Council of the European Union
Data publikacji w witrynie TED:
05/11/2016
Termin nadsyłania ofert:
09/12/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
UCA-PRQ 16/026.
Usługi instruktora sportowego (część 1) i kinezyterapeuty (część 2) na potrzeby sali fitness Sekretariatu Generalnego Rady
Usługi na potrzeby sali fitness w budynkach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej: część 1: instruktor sportowy w wymiarze 4 x 2 godz. tygodniowo będzie zajmował się sprawdzaniem sprawności fizycznej użytkowników sali fitness; będzie zapoznawał osoby ćwiczące z zasadami prawidłowego korzystania z urządzeń i szkolił je w tym zakresie; będzie opracowywał programy treningowe dostosowane do potrzeb użytkowników; zapewni prawidłowe kierowanie użytkownikami sali, w szczególności aby zagwarantować, że będą ściśle przestrzegali przekazanych im instrukcji korzystania z sali fitness; część 2: kinezyterapeuta w wymiarze 3 x 2 godz. tygodniowo będzie wykonywał te same zadania, co instruktor sportowy, i zajmował się użytkownikami mającymi kłopoty zdrowotne.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
05/11/2016 00:00
09/12/2016 23:59
14/12/2016 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi instruktora sportowego
Część 1: instruktor sportowy w wymiarze 4 x 2 godz. tygodniowo będzie zajmował się sprawdzaniem sprawności fizycznej użytkowników sali fitness; będzie zapoznawał osoby ćwiczące z zasadami prawidłowego korzystania z urządzeń i szkolił je w tym zakresie; będzie opracowywał programy treningowe dostosowane do potrzeb użytkowników; zapewni prawidłowe kierowanie użytkownikami sali, w szczególności aby zagwarantować, że będą ściśle przestrzegali przekazanych im instrukcji korzystania z sali fitness. Usługi będą świadczone w następujących godzinach: od 12:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku i od 17:00 do 19:00 od poniedziałku do czwartku.
Część 2
Usługi kinezyterapeuty
Część 2: kinezyterapeuta w wymiarze 3 x 2 godz. tygodniowo będzie wykonywał te same zadania, co instruktor sportowy, i zajmował się użytkownikami mającymi kłopoty zdrowotne. Usługi będą świadczone w następujących godzinach: od 12:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku i od 17:00 do 19:00 od poniedziałku do czwartku.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 214-389315
Ogłoszenie o zamówieniu
05/11/2016 00:00