Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wpływ lasów UE na wzorce pogodowe.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
12/04/2011
Termin nadsyłania ofert:
23/05/2011
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.B.1/ETU/2011/0010
Wpływ lasów UE na wzorce pogodowe.
Ogólnym celem badania jest sporządzenie oceny wpływu lasów UE na wzorce pogodowe oraz, w szczególności, opady atmosferyczne w skali kontynentu europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów lądowych UE; ocena ma powstać w wyniku syntezy powiązanych prac w tej dziedzinie. Ocena będzie też źródłem wstępnych, lecz spójnych danych liczbowych i miarodajnego uzasadnienia na potrzeby oceny wpływu lasów UE na warunki pogodowe w kategoriach ilościowych. Prace powinny być skupione na ocenie zakresu, w jakim obszary zalesione oddziałują na atmosferyczną część cyklu hydrologicznego oraz ich wpływu na pogodę i klimat UE (wiatry, wzorce opadów, zmiany temperatury, promieniowanie słoneczne), a także na przewidywanej ewolucji tych parametrów. Wykonawca powinien wskazać potencjalne zagrożenia mogące negatywnie kształtować skutki środowiskowe związane z pogodą, między innymi intensywność danego typu gospodarki leśnej (struktura lasu, rozmieszczenie gatunków, eksploatacja itp.), zakłócające czynniki biotyczne i nieożywione itd.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
12/04/2011 00:00
23/05/2011 00:00
23/05/2011 16:00
06/06/2011 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2011/S 71-114460
Ogłoszenie o zamówieniu
12/04/2011 00:00