Szczegóły ogłoszenia o przetargu

New version of Annex 1 Tender Specifications uploaded on 17.02.2017 as announced under Question/Answer No 1. The changes with respect to the original are marked in bold and concern only section 4.3. Award criteria.
Tytuł:
Ocena okresowa stosowania składnika zarządzania bezpośredniego przewidziana w ar...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Data publikacji w witrynie TED:
04/01/2017
Termin nadsyłania ofert:
08/03/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
MARE/2016/05.
Ocena okresowa stosowania składnika zarządzania bezpośredniego przewidziana w art. 15 i 125 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego)
Celem tego niezależnego badania ewaluacyjnego jest dostarczenie wkładu w ocenę okresową stosowania składnika zarządzania bezpośredniego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15.5.2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011. Ocena okresowa realizuje wymóg przeprowadzenia przeglądu śródokresowego, o którym mowa w art. 15 i 125 tego rozporządzenia. Ustalenia, konkluzje i zalecenia sformułowane w trakcie badania ewaluacyjnego zostaną wykorzystane we wdrażaniu dalszych środków przez EFMR w ramach zarządzania bezpośredniego oraz ewentualnie przy dostosowaniach orientacyjnego podziału środków finansowych określonego w załączniku III. Ponadto rezultaty badania ewaluacyjnego zostaną uwzględnione w ocenie skutków ex ante nowego EFMR na okres programowania po roku 2020 (zaplanowanego na rok 2017).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
04/01/2017 00:00
08/03/2017 23:59
16/03/2017 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 002-001570 Ogłoszenie o zamówieniu 04/01/2017 00:00