Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analiza zalet i wad rozwiązań do zdalnego głosowania w związku z przygotowywanie...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data publikacji w witrynie TED:
04/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
20/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
JUST/2016/RCIT/PP/RIGH/0094.
Analiza zalet i wad rozwiązań do zdalnego głosowania w związku z przygotowywaniem przewodnika po najlepszych praktykach w zakresie używania narzędzi elektronicznych w celu ułatwiania obywatelom UE korzystania z praw politycznych
Celem badania jest zebranie danych o istniejących w państwach członkowskich przepisach prawa i praktykach administracyjnych dotyczących rozwiązań do zdalnego głosowania, w tym faktycznie wypróbowanych lub wdrożonych rozwiązań technicznych, oraz zbadanie polityk, doświadczeń i podejść państw członkowskich w zakresie takich rozwiązań w celu ustalenia, jak UE może najlepiej wspierać rozwiązania do zdalnego głosowania przewidziane w poszczególnych państwach członkowskich. Mimo że badanie koncentruje się na głosowaniu elektronicznym, powinno ono obejmować wszystkie formy zdalnego lub opóźnionego głosowania, w tym głosowanie korespondencyjne lub zamiejscowe (w ambasadzie/konsulacie) w stopniu, w jakim te metody głosowania są konieczne do przedstawienia kontekstu normatywnego (na gruncie prawa wyborczego) zdalnego głosowania w każdym państwie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/03/2017 00:00
20/04/2017 12:00
24/04/2017 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 045-081826
Ogłoszenie o zamówieniu
04/03/2017 00:00