Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i dwóch lat ...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Data publikacji w witrynie TED:
03/01/2017
Termin nadsyłania ofert:
17/02/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
06C60/2016/M046.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i dwóch lat oraz ubezpieczenie od uszkodzenia mienia
Parlament Europejski zamierza: zawrzeć bezpośrednią umowę dotyczącą ubezpieczenia uzupełniającego od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i na okres dwóch lat wobec wykonawcy i delegowanego wykonawcy, w odniesieniu do budynku im. Wilfrieda Martensa i Domu Historii Europejskiej w Brukseli, aby zagwarantować optymalny odbiór i użytkowanie tych budynków w bezpiecznych warunkach — część 1; zawrzeć bezpośrednią umowę dotyczącą ubezpieczenia uzupełniającego od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i na okres dwóch lat wobec wykonawcy i delegowanego wykonawcy, w odniesieniu do budynku Ośrodka Szkoleniowego (dawniej Montoyer 63) i budynku square de Meeûs w Brukseli, aby zagwarantować optymalny odbiór i użytkowanie tych budynków w bezpiecznych warunkach — część 2; zawrzeć bezpośrednią umowę dotyczącą ubezpieczenia od uszkodzenia mienia w związku z projektem przebudowy i odnowienia budynku im. Vaclava Havla w Strasburgu, aby zagwarantować optymalny odbiór i użytkowanie tego budynku w bezpiecznych warunkach — część 3.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
03/01/2017 00:00
03/02/2017 23:59
08/02/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i dwóch lat w Brukseli — budynek im. Wilfrieda Martensa i Dom Historii Europejskiej Celem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie, zgodnie z art. 1792 i 2270 belgijskiego kodeksu cywilnego, architektów, przedsiębiorców i innych osób związanych z wykonawcą i delegowanym wykonawcą na podstawie umowy o dzieło od odpowiedzialności na okres dziesięciu lat w przypadku robót konstrukcyjnych i na okres dwóch lat w przypadku robót drobnych (części kontrolowane), we wszystkich aspektach, które nie wchodzą w zakres ubezpieczenia przedsiębiorców od odpowiedzialności cywilnej, wykupionego przez nich ewentualnie na okres 10 lat. Ewentualne umowy podpisane przez przedsiębiorców powinny być udostępnione na pierwsze żądanie podczas wizyty w miejscu wykonywania robót. Umowa obejmuje wyraźnie ubezpieczenie podwykonawców przedsiębiorstw budowlanych wymienionych powyżej od uszkodzenia mienia o takim samym charakterze jak ubezpieczenie od odpowiedzialności, o którym mowa w wymienionych artykułach belgijskiego kodeksu cywilnego.
Część 2 Ubezpieczenie uzupełniające od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i ubezpieczenie na okres dwóch lat w Brukseli — budynek square de Mêeus i Ośrodek Szkoleniowy (dawniej Montoyer 63) Celem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie, zgodnie z art. 1792 i 2270 belgijskiego kodeksu cywilnego, architektów, przedsiębiorców i innych osób związanych z wykonawcą i delegowanym wykonawcą na podstawie umowy o dzieło od odpowiedzialności na okres dziesięciu lat w przypadku robót konstrukcyjnych i na okres dwóch lat w przypadku robót drobnych (części kontrolowane), we wszystkich aspektach, które nie wchodzą w zakres ubezpieczenia przedsiębiorców od odpowiedzialności cywilnej, wykupionego przez nich ewentualnie na okres 10 lat. Ewentualne umowy podpisane przez przedsiębiorców powinny być udostępnione na pierwsze żądanie podczas wizyty w miejscu wykonywania robót. Umowa obejmuje wyraźnie ubezpieczenie podwykonawców przedsiębiorstw budowlanych wymienionych powyżej od uszkodzenia mienia o takim samym charakterze jak ubezpieczenie od odpowiedzialności, o którym mowa w wymienionych artykułach belgijskiego kodeksu cywilnego.
Część 3 Ubezpieczenie od uszkodzenia mienia dotyczące projektu przebudowy i odnowienia budynku im. Vaclava Havla w Strasburgu Celem niniejszej umowy jest zagwarantowanie, poza wszelkim dochodzeniem odpowiedzialności, opłacenia wszystkich robót za naprawę szkód, zarówno jeżeli chodzi o przyczyny, jak i skutki, nawet wynikających z wady gruntu, za które odpowiedzialność ponoszą przedsiębiorstwa budowlane w rozumieniu art. 1792-1 francuskiego kodeksu cywilnego, producenci i podobne osoby, a także inspektor techniczny na podstawie art. 1792 francuskiego kodeksu cywilnego, tj. szkody, które: — naruszają stabilność obiektów będących przedmiotem robót budowlanych, — naruszają wspomniane obiekty, jeżeli chodzi o jeden z elementów konstrukcyjnych lub jeden z elementów wyposażenia, czyniąc je tym samym niezgodne z przeznaczeniem, — naruszają stabilność jednego z elementów wyposażenia stanowiących nieodłączną część sieci, fundamentów, konstrukcji, stanu zamkniętego lub dachu w rozumieniu art. 1792-2 francuskiego kodeksu cywilnego. Roboty naprawcze obejmują również: — koszty związane z rozbiórką, usuwanie, zdejmowaniem, demontażem, szalunkowaniem, ponownym kładzeniem lub montażem, które okażą się ewentualnie konieczne, w tym usunięciem ziemi, roślinności i przywróceniem stanu poprzedniego, — koszty ubezpieczenia od uszkodzenia mienia podczas robót naprawczych przeprowadzanych w wyniku szkody objętej gwarancją, jeżeli roboty podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od uszkodzenia mienia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 001-000050 Ogłoszenie o zamówieniu 03/01/2017 00:00