Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi medycyny pracy na rzecz Eurojustu
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
28/12/2016
Termin nadsyłania ofert:
09/02/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
2016/EJ/04/PO.
Usługi medycyny pracy na rzecz Eurojustu
Zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia obejmuje świadczenie usług medycyny pracy na rzecz Eurojustu, zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkie z następujących usług medycyny pracy: 1) badanie lekarskie wybranych kandydatów poprzedzające zatrudnienie; 2) coroczne kontrolne badanie lekarskie członków personelu Eurojustu; 3) usługi związane z nieobecnością pracownika (podstawowy pakiet absencji); 4) usługi w dziedzinie zdrowia psychicznego; 5) ergonomia; 6) szczepienia przeciwko grypie; 7) procedury związane ze stwierdzeniem inwalidztwa; 8) procedury arbitrażowe. Ponadto oferent może zaproponować usługi opcjonalne.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
jak określono w dokumentach zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/12/2016 00:00
09/02/2017 13:00
10/02/2017 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 250-460332 Ogłoszenie o zamówieniu 28/12/2016 00:00