Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ustalenie efektywnych stawek opodatkowania oraz powiązane usługi wsparcia
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Data publikacji w witrynie TED:
03/06/2017
Termin nadsyłania ofert:
17/07/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
TAXUD/2017/AO-02.
Ustalenie efektywnych stawek opodatkowania oraz powiązane usługi wsparcia
Zaproszenie do składania ofert obejmuje 2 rodzaje usług: część 1: dostęp do bazy danych (wraz z raportem rocznym) oraz do kalkulatora porównywalnych prognoz wskaźników odnoszących się do efektywnego poziomu opodatkowania osób prawnych, z zastosowaniem podejścia opartego na metodologii Devereuxa-Griffitha, na okres 2005–2020; część 2: świadczenie usług wsparcia na żądanie polegających na przeprowadzaniu analiz ekonomicznych ad-hoc ukierunkowanych na ewolucję efektywnych obciążeń podatkowych w danym okresie oraz skutki konkretnych reform opodatkowania osób prawnych w UE — z użyciem dodatkowego modelu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
03/06/2017 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
17/07/2017 16:00
24/07/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Dostęp do bazy danych (wraz z raportem rocznym) oraz do kalkulatora porównywalnych prognoz wskaźników odnoszących się do efektywnego poziomu opodatkowania osób prawnych Poszukuje się zewnętrznych usług wsparcia fachowego obejmującego zastosowanie podejścia modelowego opartego na metodologii Devereuxa-Griffitha, na okres 2005-2020, w celu zapewnienia jakości, wymaganego pokrycia, dostępności, reaktywności, dokładności, ciągłego monitorowania, znormalizowanego formatu i porównywalności danych.
Część 2 Świadczenie usług wsparcia na żądanie polegających na przeprowadzaniu analiz ekonomicznych ad-hoc Poszukuje się zewnętrznych usług wsparcia fachowego w celu przeprowadzenia analiz ekonomicznych ad-hoc dotyczących konkretnych zagadnień z dziedziny podatków określonych przez Komisję. Zagadnienia do przebadania związane są z analizą aspektów fiskalnych ukierunkowaną na ewolucję efektywnych obciążeń podatkowych w danym okresie oraz skutki konkretnych reform opodatkowania osób prawnych w UE w ramach programu prac Komisji, jak też ważne przemiany w sferze podatku od osób prawnych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 106-211420 Ogłoszenie o zamówieniu 03/06/2017 00:00