Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Międzyinstytucjonalna umowa ramowa o usługi dotyczące działań w zakresie lepszeg...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data publikacji w witrynie TED:
31/12/2016
Termin nadsyłania ofert:
15/03/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/EMFF/2016/029.
Międzyinstytucjonalna umowa ramowa o usługi dotyczące działań w zakresie lepszego stanowienia prawa
EASME, jako główna instytucja zamawiająca zamierza zawrzeć maksymalnie 3 umowy ramowe w systemie kaskadowym na następujące części: część 1: wspólna polityka rybołówstwa, z wyłączeniem wymiaru międzynarodowego, oraz część 2: zintegrowana polityka morska. Ogólnym celem jest udzielenie wsparcia DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w działaniach w zakresie lepszego stanowienia prawa w ramach wspólnej polityki rolnej i zintegrowanej polityki morskiej. Zaproszenie do składania ofert służy wyłonieniu wykonawców mogących zapewnić fachową wiedzę, która zostanie wykorzystana, zgodnie z zapotrzebowaniem, podczas realizacji konkretnych zleceń na usługi.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wspólna polityka rybołówstwa, z wyłączeniem wymiaru międzynarodowego
W zakres usług wchodzi wsparcie wydziałów Komisji w przeprowadzaniu: – ocen retrospektywnych, w tym kontroli sprawności, – ocen prospektywnych, w tym ocen skutków, – konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, oraz – oceny kosztów i korzyści związanych z istniejącymi oraz przyszłymi politykami i/lub środkami regulacyjnymi, w szczególności dotyczącymi obciążeń administracyjnych, w dziedzinach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), z wyłączeniem jej wymiaru międzynarodowego. Powyższy opis zadań ma charakter orientacyjny, a w związku z ewaluacją oraz oceną skutków WPRyb mogą być wymagane dodatkowe zadania stosownie do potrzeb instytucji zamawiającej.
Część 2
Zintegrowana polityka morska
W zakres usług wchodzi wsparcie wydziałów Komisji w przeprowadzaniu: – ocen retrospektywnych, w tym kontroli sprawności, – ocen prospektywnych, w tym ocen skutków, – konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, oraz – oceny kosztów i korzyści związanych z istniejącymi oraz przyszłymi politykami i/lub środkami regulacyjnymi, w szczególności dotyczącymi obciążeń administracyjnych, w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej. Powyższy opis zadań ma charakter orientacyjny, a w związku z ewaluacją oraz oceną skutków zintegrowanej polityki morskiej mogą być wymagane dodatkowe zadania stosownie do potrzeb instytucji zamawiającej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 035-062666
Sprostowanie
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Ogłoszenie o zamówieniu
31/12/2016 00:00