Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Bezpieczny system informacyjny spraw społecznych (CASIS) - stworzenie systemu in...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
22/02/2017
Termin nadsyłania ofert:
05/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2016/073.
Bezpieczny system informacyjny spraw społecznych (CASIS) - stworzenie systemu informacyjnego i zapewnienie usług wsparcia dla obszaru spraw społecznych i włączenia społecznego
Stworzenie systemu informacyjnego i zapewnienie usług wsparcia dla obszarów zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest nabycie zewnętrznych usług informatycznych do celów stworzenia systemu i zapewnienia usług wsparcia w kontekście zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Usługi obejmują między innymi dostosowanie i/lub integrację istniejących systemów i produktów i wymagają działań opisanych dla każdej części. Część 1 dotyczy tworzenia, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych. Część 2 dotyczy usług wsparcia dla systemów informacyjnych, łącznie z testowaniem, pomocą dla użytkownika i doradztwem. Usługi mogą dotyczyć wszystkich typów systemów informacyjnych instytucji zamawiającej dla wszystkich obszarów związanych z zatrudnieniem, sprawami społecznymi i włączeniem społecznym.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
22/02/2017 00:00
30/03/2017 16:00
31/03/2017 00:00
05/04/2017 16:00
18/04/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Stworzenie systemu informacyjnego (w siedzibie zamawiającego i poza siedzibą zamawiającego) Pracownicy wykonawcy będą świadczyli przedmiotowe usługi w siedzibie instytucji zamawiającej lub poza nią na podstawie zleceń rozliczanych według stałej ceny lub oferowanego czasu i środków, lub przybliżonego czasu i środków, lub czasu i środków. Zamówienie na tę część dotyczy tworzenia, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych. Usługi mogą dotyczyć wszystkich typów systemów informacyjnych instytucji zamawiającej dla wszystkich obszarów związanych z zatrudnieniem, sprawami społecznymi i włączeniem społecznym. Typowe przykłady: — przetwarzanie danych i aplikacje zarządzania informacją, — modelowanie danych, — zarządzanie obiegiem informacji i zarządzanie biznesowe, — aplikacje analizy danych biznesowych, — hurtownia danych. Usługi dotyczą również istniejących już aplikacji oraz tworzenia oprogramowania open source.
Część 2 Usługi wsparcia dla systemu informacyjnego (w siedzibie zamawiającego i poza siedzibą zamawiającego) Pracownicy wykonawcy będą świadczyli przedmiotowe usługi w siedzibie instytucji zamawiającej lub poza nią na podstawie zleceń rozliczanych według stałej ceny lub oferowanego czasu i środków, lub przybliżonego czasu i środków, lub czasu i środków. Dotyczy to usług wsparcia dla systemów informacyjnych, łącznie z testowaniem, pomocą dla użytkownika i doradztwem. Usługi mogą dotyczyć wszystkich typów systemów informacyjnych i wszystkich obszarów związanych z instytucją zamawiającą w odniesieniu do programów finansowania zapewnianych przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, jak również innych programów finansowania zapewnianych przez Komisję Europejską. Obejmują one następujące działania: — zapewnienie jakości systemów informacyjnych i audyt tych systemów, — bezpieczeństwo systemów informacyjnych, — analiza wymogów systemów informacyjnych, — szczegółowe badania systemów informacyjnych, — opracowywanie architektury korporacyjnej, — pomoc użytkownikom, — administrowanie (z wykluczeniem administrowania systemem technicznym i dedykowanego wprowadzania danych lub usług operacyjnych spoza dziedziny informatyki), — koordynacja.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 037-066332 Ogłoszenie o zamówieniu 22/02/2017 00:00