Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie w opracowaniu wytycznych dotyczących usprawnienia procedur oceny środow...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
14/01/2012
Termin nadsyłania ofert:
27/02/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.A.3/ETU/2012/0001
Wsparcie w opracowaniu wytycznych dotyczących usprawnienia procedur oceny środowiskowej dla projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Celem przetargu jest zapewnienie wsparcia dla Komisji w określeniu i analizie ewentualnych metod usprawnienia procedur oceny środowiskowej i zapewnienia ich spójnego stosowania w projektach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zdefiniowanych we wnioskowanym rozporządzeniu w sprawie infrastruktury energetycznej. W tym celu oferent powinien przeanalizować krajowe przepisy państw członkowskich i stosowane praktyki wydawania zezwoleń na projekty dotyczące infrastruktury w danej dziedzinie. Metody powinny być ukierunkowane na państwa członkowskie, właściwe organy i organizatorów projektów. Wyniki tych prac zostaną wykorzystane przez Komisję do opracowania wytycznych, na podstawie których państwa członkowskie mogą podjąć działania usprawniające procedury oceny środowiskowej przewidziane w odpowiednich dyrektywach środowiskowych UE dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, bez uszczerbku dla obowiązków wynikających z tych przepisów. Usprawnienie rozumiane jest jako taka koordynacja różnych procedur, która wyeliminuje elementy zbędne i pokrywające się oraz spowoduje skrócenie czasu niezbędnego do podjęcia decyzji, a jednocześnie umożliwi całościową ocenę skutków dla środowiska.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
14/01/2012 00:00
Nie dotyczy
27/02/2012 16:00
12/03/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 9-012568 Ogłoszenie o zamówieniu 14/01/2012 00:00