Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie oceny, oceny skutków, monitorowania ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Data publikacji w witrynie TED:
18/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
26/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
SANTE/2016/A1/039.
Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie oceny, oceny skutków, monitorowania i wdrażania oraz innych powiązanych usług odnoszących się do polityki zdrowotnej i żywnościowej
DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności opublikowała zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia wielokrotnej umowy ramowej z odnowieniem konkurencji, aby wspomóc instytucję zamawiającą w realizacji wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa zgodnie z metodami i narzędziami zawartymi w tych wytycznych oraz w jej zestawie narzędzi.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
18/05/2017 00:00
26/06/2017 17:00
30/06/2017 09:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Zdrowie.
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Część 2
Żywność
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 110-220675
Sprostowanie
10/06/2017 00:00
2017/S 095-185934
Ogłoszenie o zamówieniu
18/05/2017 00:00