Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze - sieć korespondentów Eurofoundu
Instytucja zamawiająca:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Data publikacji w witrynie TED:
28/02/2017
Termin nadsyłania ofert:
12/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
161920/4271.
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze - sieć korespondentów Eurofoundu
Eurofound zamierza utworzyć sieć korespondentów, którzy będą świadczyć planowane i doraźne usługi sprawozdawcze. Sieć ma pełnić rolę mechanizmu zapewniającego ciągłą dostawę usług wyszukiwania informacji wymaganych do pomyślnego wdrożenia nowego okresu programowania Eurofoundu 2017–2020. W ograniczonym zakresie sieć będzie również wykorzystywana do pomocy w pozyskiwaniu informacji w celu wsparcia działalności komunikacyjnej Eurofoundu. Ponadto w miarę potrzeb zakres usług może zostać rozszerzony o wykonywanie innych doraźnych zadań. Planowane usługi sprawozdawcze obejmują usługi o charakterze powtarzającym się, zaplanowane na cały rok. Doraźne usługi sprawozdawcze obejmują przede wszystkim usługi świadczone rzadziej niż raz w roku oraz usługi, których wielkości nie da się określić z wyprzedzeniem. Z każdym wybranym korespondentem zostanie zawarta jedna umowa mieszana obejmująca usługi planowane i doraźne.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
28/02/2017 00:00
12/04/2017 17:00
21/04/2017 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Austria
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Austrię.
Część 2
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Belgia
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Belgię.
Część 3
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Bułgaria
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Bułgarię.
Część 4
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Chorwacja
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Chorwację.
Część 5
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Cypr
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Cypr.
Część 6
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Republika Czeska
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Republikę Czeską.
Część 7
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Dania
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Danię.
Część 8
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Estonia
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Estonię.
Część 9
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Finlandia
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Finlandię.
Część 10
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Francja
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Francję.
Część 11
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Niemcy
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Niemcy.
Część 12
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Grecja
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Grecję.
Część 13
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Węgry
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Węgry.
Część 14
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Irlandia
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Irlandię.
Część 15
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Włochy
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Włochy.
Część 16
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Łotwa
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Łotwę.
Część 17
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Litwa
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Litwę.
Część 18
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Luksemburg
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Luksemburg.
Część 19
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Malta
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Maltę.
Część 20
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Niderlandy
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Niderlandy.
Część 21
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Polska
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Polskę.
Część 22
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Portugalia
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Portugalię.
Część 23
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Rumunia
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Rumunię.
Część 24
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Słowacja
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Słowację.
Część 25
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Słowenia
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Słowenię.
Część 26
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Hiszpania
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Hiszpanię.
Część 27
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Szwecja
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Szwecję.
Część 28
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Zjednoczone Królestwo
Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Zjednoczone Królestwo.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 072-136290
Sprostowanie
12/04/2017 00:00
2017/S 041-074208
Ogłoszenie o zamówieniu
28/02/2017 00:00