Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze - sieć korespondentów Eurofoundu
Instytucja zamawiająca:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Data publikacji w witrynie TED:
28/02/2017
Termin nadsyłania ofert:
12/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
161920/4271.
Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze - sieć korespondentów Eurofoundu
Eurofound zamierza utworzyć sieć korespondentów, którzy będą świadczyć planowane i doraźne usługi sprawozdawcze. Sieć ma pełnić rolę mechanizmu zapewniającego ciągłą dostawę usług wyszukiwania informacji wymaganych do pomyślnego wdrożenia nowego okresu programowania Eurofoundu 2017–2020. W ograniczonym zakresie sieć będzie również wykorzystywana do pomocy w pozyskiwaniu informacji w celu wsparcia działalności komunikacyjnej Eurofoundu. Ponadto w miarę potrzeb zakres usług może zostać rozszerzony o wykonywanie innych doraźnych zadań. Planowane usługi sprawozdawcze obejmują usługi o charakterze powtarzającym się, zaplanowane na cały rok. Doraźne usługi sprawozdawcze obejmują przede wszystkim usługi świadczone rzadziej niż raz w roku oraz usługi, których wielkości nie da się określić z wyprzedzeniem. Z każdym wybranym korespondentem zostanie zawarta jedna umowa mieszana obejmująca usługi planowane i doraźne.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
28/02/2017 00:00
12/04/2017 17:00
21/04/2017 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Austria Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Austrię.
Część 2 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Belgia Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Belgię.
Część 3 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Bułgaria Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Bułgarię.
Część 4 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Chorwacja Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Chorwację.
Część 5 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Cypr Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Cypr.
Część 6 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Republika Czeska Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Republikę Czeską.
Część 7 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Dania Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Danię.
Część 8 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Estonia Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Estonię.
Część 9 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Finlandia Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Finlandię.
Część 10 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Francja Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Francję.
Część 11 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Niemcy Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Niemcy.
Część 12 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Grecja Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Grecję.
Część 13 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Węgry Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Węgry.
Część 14 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Irlandia Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Irlandię.
Część 15 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Włochy Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Włochy.
Część 16 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Łotwa Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Łotwę.
Część 17 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Litwa Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Litwę.
Część 18 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Luksemburg Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Luksemburg.
Część 19 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Malta Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Maltę.
Część 20 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Niderlandy Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Niderlandy.
Część 21 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Polska Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Polskę.
Część 22 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Portugalia Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Portugalię.
Część 23 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Rumunia Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Rumunię.
Część 24 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Słowacja Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Słowację.
Część 25 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Słowenia Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Słowenię.
Część 26 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Hiszpania Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Hiszpanię.
Część 27 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Szwecja Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Szwecję.
Część 28 Planowane i doraźne usługi sprawozdawcze — sieć korespondentów Eurofoundu — Zjednoczone Królestwo Świadczenie planowanych i doraźnych usług sprawozdawczych obejmujących Zjednoczone Królestwo.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 072-136290 Sprostowanie 12/04/2017 00:00
2017/S 041-074208 Ogłoszenie o zamówieniu 28/02/2017 00:00