Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dz...
Instytucja zamawiająca:
Council of the European Union
Data publikacji w witrynie TED:
09/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
28/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
UCA 17/004.
UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury (część 1) i inżynierii budowlanej (część 2) w odniesieniu do budynków Rady
Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej zamierza podpisać 2 wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym: — część 1: zadania z zakresu analizy w dziedzinie architektury, — część 2: zadania z zakresu analizy w dziedzinie inżynierii budowlanej. Zadania mogą być dwojakiego rodzaju: — zadania z zakresu analizy i kontroli robót obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy, — pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa. Sekretariat zawrze maksymalnie 6 umów ramowych (po 3 na część) w systemie kaskadowym na taki sam łączny okres 7 lat.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
09/03/2017 00:00
28/04/2017 16:00
05/05/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury Przedmiotem zamówienia są: — zadania z zakresu analizy i kontroli robót w dziedzinie architektury obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy, — pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa. Budynki objęte zamówieniem: — budynek im. Justusa Lipsiusa przy rue de la Loi w Brukseli, który jest siedzibą Rady Unii Europejskiej i jej Sekretariatu. Jego całkowita powierzchnia brutto wynosi 228 000 m2. Budynek został ukończony w 1995. Znajdują się w nim pomieszczenia konferencyjne, biura, restauracje, infrastruktura sportowa, pomieszczenia drukarni, pomieszczenia magazynowe i parkingi, — budynek Lex przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 81 000 m2. Budynek został ukończony w 2007. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracja, pomieszczenia magazynowe i parkingi, — budynek Europa przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 71 000 m2. Budynek został ukończony w 2016. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracje i parkingi, — żłobek przy rue de la Brabançonne w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 6 000 m2. Budynek został ukończony w 2006, — magazyn, który aktualnie znajduje się w Overijse. W 2017 zastąpi go magazyn w Neder-Over-Heembeek.
Część 2 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie inżynierii budowlanej Przedmiotem zamówienia są: — zadania z zakresu analizy i kontroli robót w dziedzinie inżynierii budowlanej obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy, — pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa. Budynki objęte zamówieniem: — budynek im. Justusa Lipsiusa przy rue de la Loi w Brukseli, który jest siedzibą Rady Unii Europejskiej i jej Sekretariatu. Jego całkowita powierzchnia brutto wynosi 228 000 m2. Budynek został ukończony w 1995. Znajdują się w nim pomieszczenia konferencyjne, biura, restauracje, infrastruktura sportowa, pomieszczenia drukarni, pomieszczenia magazynowe i parkingi, — budynek Lex przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 81 000 m2. Budynek został ukończony w 2007. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracja, pomieszczenia magazynowe i parkingi, — budynek Europa przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 71 000 m2. Budynek został ukończony w 2016. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracje i parkingi, — żłobek przy rue de la Brabançonne w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 6 000 m2. Budynek został ukończony w 2006, — magazyn, który aktualnie znajduje się w Overijse. W 2017 zastąpi go magazyn w Neder-Over-Heembeek.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 075-144253 Sprostowanie 15/04/2017 00:00
2017/S 070-131577 Sprostowanie 08/04/2017 00:00
2017/S 048-087554 Ogłoszenie o zamówieniu 09/03/2017 00:00