Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Udostępnienie specjalnych kategorii pracowników (pracownicy recepcji, przewodnic...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
29/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
03/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
COMM/DG/AWD/2017/170.
Udostępnienie specjalnych kategorii pracowników (pracownicy recepcji, przewodnicy, recepcjoniści/recepcjonistki, sekretarz/sekretarka) na potrzeby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
Parlament Europejski (Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji) ogłasza niniejsze zaproszenie do składania ofert, którego celem jest udostępnienie specjalnych kategorii pracowników – pracowników recepcji, przewodników, recepcjonistów/recepcjonistki i pracowników sekretariatu do zarządzania grupami odwiedzających i odwiedzającymi indywidualnymi, przyjmowania ich i towarzyszenia im w różnych budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
29/03/2017 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
03/05/2017 12:00
10/05/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Usługi pracowników recepcji i sekretarza/sekretarki na potrzeby Parlamentarium w Strasburgu Aby zarządzać wciąż rosnącą liczbą wniosków o wizyty, Parlament Europejski zamierza udostępnić pracowników recepcji: 2 pracowników zatrudnionych na stałe, przy czym liczba ta może wzrosnąć do 5 pracowników recepcji w zależności od planu zarejestrowanych odwiedzających i 1 sekretarza/sekretarki odpowiedzialnych w szczególności za planowanie wizyt. Zadaniem wykonawcy jest udostępnienie pracowników recepcji na potrzeby biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu do zarządzania grupami wcześniej zarejestrowanych odwiedzających i informowania ich przez całą trasę, zwłaszcza w siedzibie Parlamentarium w Strasburgu.
Część 2 Usługi pracowników recepcji/przewodników, recepcjonistów/recepcjonistki na potrzeby programów wizyt w instytucjach Unii Europejskiej i VISSEM w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Część 2 obejmuje zapotrzebowanie na usługi pracowników recepcji, recepcjonistów/recepcjonistki i przewodników w ramach 2 programów wizyt, o których mowa poniżej: 1. „program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej” (EUVP); 2. „Wizyty i seminaria” Parlamentu Europejskiego (VISSEM). Zadanie wykonawcy polega na udostępnieniu pracowników recepcji, recepcjonistów/recepcjonistki i przewodników na potrzeby działu EUVP i działu VISSEM Parlamentu Europejskiego, od stycznia 2018, do zarządzania grupami odwiedzających podczas tygodni sesji parlamentarnych w Strasburgu. W przypadku EUVP wykonawca udostępni pracowników recepcji/przewodników do zarządzania różnymi indywidualnymi programami wizyt osób wysokiego szczebla z państw trzecich, odprowadzania ich na liczne posiedzenia, pokazywania im i wyjaśniania, jak uzyskać dostęp do różnych usług i korzystać z nich. W przypadku VISSEM zadanie wykonawcy polega na udostępnieniu pracowników recepcji, którzy będą towarzyszyć osobom z grup odwiedzających i odwiedzającym indywidualnym w ramach VISSEM w budynku im. Louise Weiss (LOW) Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pracownicy mogą odpowiadać za zarządzanie bardzo dużą liczbą grup odwiedzających (nawet 80 grup podczas bardzo obleganych posiedzeń).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 062-115369 Ogłoszenie o zamówieniu 29/03/2017 00:00