Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące głównych zmian w sektorze pocztowym (2013–2016)
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
25/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
15/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
621/PP/GRO/IMA/17/1131/9603.
Badanie dotyczące głównych zmian w sektorze pocztowym (2013–2016)
Badanie będzie istotną częścią działania Komisji w zakresie monitorowania rynku usług pocztowych oraz ścisłej oceny skuteczności i wydajności jego ram regulacyjnych. Badanie to w szczególności dostarczy obiektywnych elementów oraz materiału dowodowego na potrzeby oceny aktualnej i przyszłej adekwatności obowiązujących unijnych ram prawnych (tj. dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.12.1997 w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (dyrektywy o usługach pocztowych)) w państwach członkowskich UE i EOG, oraz na potrzeby przeprowadzenia kompleksowej oceny sektora pocztowego. Ustalenia poczynione w toku badania posłużą jako istotny wkład w sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych, wymagane zgodnie z art. 23 tej dyrektywy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
warunki podano w dokumentach zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
25/03/2017 00:00
08/05/2017 23:59
12/05/2017 00:00
15/05/2017 16:00
17/05/2017 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 060-111277 Ogłoszenie o zamówieniu 25/03/2017 00:00