Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informa...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Data publikacji w witrynie TED:
15/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
17/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
DIGIT/R3/PO/2016/019.
Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ABC IV)
Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
15/03/2017 00:00
17/05/2017 23:59
24/05/2017 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi doradztwa (badania i doradztwo)
Usługi doradztwa mają zaspokoić zapotrzebowanie uczestniczących instytucji UE w zakresie dostępu do standardowych informacji (opublikowanych sprawozdań) oraz informacji profilowanych (analizy, coaching, praca zespołowa, wydarzenia związane z tworzeniem sieci kontaktów itp.) wpierających proces podejmowania decyzji na różnych szczeblach w strukturach IT. Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.
Część 2
Usługi porównań wzorcowych (porównania wzorcowe i przegląd jakości dostaw)
Porównanie wzorcowe to usystematyzowany proces pomiaru usług, infrastruktury IT, produktów oraz procesów organizacji w odniesieniu do najlepszych praktyk, ustandaryzowanych ram lub podobnych organizacji. Usługi porównań wzorcowych mają zaspokoić zapotrzebowanie uczestniczących instytucji UE w tym zakresie oraz zapewnić przeglądy jakości dostaw. Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.
Część 3
Usługi doradztwa (zaawansowane doradztwo i badania)
Usługi doradztwa (zaawansowane doradztwo i badania) mają zaspokoić zapotrzebowanie uczestniczących instytucji UE na dostosowane do potrzeb, niestandardowe informacje dotyczące kwestii szczególnej wagi oraz kwestii strategicznych. Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 083-159857
Sprostowanie
28/04/2017 00:00
2017/S 069-129668
Sprostowanie
07/04/2017 00:00
2017/S 052-095366
Ogłoszenie o zamówieniu
15/03/2017 00:00