Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
25/11/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
CPN 597.
Świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
Celem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest: — część 1: świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, — część 2: świadczenie usług ilościowych i jakościowych kontroli usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.
Usługi
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
21/03/2017 00:00
25/11/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
Świadczenie usług gastronomicznych obejmie następujące usługi: 1) obsługa restauracji pracowniczej: restauracja pracownicza znajduje się pod adresem: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, na parterze budynku Trybunału K3. Sala restauracji ma około 400 miejsc siedzących, a w podziemiu dysponuje kuchnią z wyposażeniem; 2) prowadzenie 2 kafeterii (K2 i K3) oferujących usługi szybkiej gastronomii: kafeterie w budynkach K2 i K3 posiadają odpowiednio około 68 i 80 miejsc siedzących. W sąsiedztwie kafeterii w budynku K2 znajduje się biuro. Obie kafeterie są samoobsługowe; 3) prowadzenie modułowej sali restauracyjnej dla dyrekcji (obiady, kolacje, przyjęcia) znajdującej się na 6. piętrze budynku K3. Salę można dzielić na części. Jednocześnie można w niej obsłużyć maksymalnie 3 obiady i jedno przyjęcie koktajlowe, czyli 170 osób na stojąco w formule koktajlowej lub bufetu i 120 osób w formule obiadu lub kolacji. Sala restauracyjna dla dyrekcji K3 dysponuje kuchnią z wyposażeniem; 4) świadczenie następujących usług powiązanych, w przypadku których wykonawca nie ma wyłączności: i. obsługa przerw kawowych, serwowanie kawy w salach posiedzeń i obsługa punktów kawowych; ii. wynajem i utrzymanie ekspresów do kawy i dystrybutorów wody, dostarczanie napojów do gabinetów członków, dostarczanie i zakładanie powiązanych materiałów eksploatacyjnych, takich jak butle; iii. dystrybutory automatyczne (dystrybutory napojów, przekąsek, kanapek itp.); iv. pomoc dla Trybunału przez zapewnienie obsługi (głównych kelnerów, pomywaczy i kucharzy) podczas przyjęć organizowanych przez Trybunał. Umowa dotycząca części 1 jest umową mieszaną. Na jej podstawie Trybunał powierza wykonawcy zarządzanie różnymi usługami na podstawie koncesji [„część koncesyjna” odpowiadająca usługom 1, 2 i 4 ppkt (iii)] oraz ustanawia warunki zamówień szczegółowych na świadczenie usług gastronomicznych, które Trybunał może udzielić wykonawcy w formie zleceń w okresie obowiązywania umowy („część dotycząca umowy ramowej o usługi”, usługi 3 i 4 ppkt i, ii oraz iv).
Część 2
Świadczenie usług ilościowych i jakościowych kontroli usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
Trybunał poszukuje usługodawcy, który będzie go wspierał w zadaniach kontroli poprawnego wykonania umowy o usługi gastronomiczne (część 1). Świadczenie usług gastronomicznych obejmuje obsługę restauracji pracowniczej, prowadzenie 2 kafeterii (K2 i K3) oferujących usługi szybkiej gastronomii, prowadzenie sali restauracyjnej dla dyrekcji (obiady, kolacje, przyjęcia) do celów gastronomii formalnej i okolicznościowej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 065-121760
Sprostowanie
01/04/2017 00:00
2017/S 056-103030
Ogłoszenie o zamówieniu
21/03/2017 00:00