Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług doradczych w zakresie technologii informacyjnych dla Europejsk...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
11/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
22/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/IDM/17/002.
Świadczenie usług doradczych w zakresie technologii informacyjnych dla Europejskiej Agencji Środowiska i Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska i DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu)
Europejska Agencja Środowiska jako główna instytucja zamawiająca w niniejszym międzyinstytucjonalnym zaproszeniu do składania ofert oraz DG ds. Środowiska i DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej jako uczestniczące instytucje zamawiające zamierzają zawrzeć umowy ramowe w systemie kaskadowym o świadczenie usług IT oraz wsparcia technicznego w następujących dziedzinach: tworzenie aplikacji sieciowych w ramach platform Zope/Plone/Python Web; dostęp do serwisu pomocy technicznej pierwszego stopnia w związku z tymi aplikacjami sieciowymi.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
11/04/2017 00:00
22/05/2017 16:00
29/05/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 071-133856
Ogłoszenie o zamówieniu
11/04/2017 00:00