Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie w procesie zarządzania unią energetyczną, w tym na potrzeby zintegrowan...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
21/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
02/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.C.2/SER/2017/0002.
Wsparcie w procesie zarządzania unią energetyczną, w tym na potrzeby zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu – wsparcie techniczne i procesowe dla państw członkowskich.
Celem niniejszego zamówienia na usługi jest pomoc w terminowym przygotowaniu wstępnych i ostatecznych wersji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu w ramach procesu zarządzania Unią Energetyczną. Pomoże to państwom członkowskim w przygotowaniu wstępnych i ostatecznych wersji krajowych planów zgodnie z procedurą, harmonogramem i szablonem przewidzianym we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną z dnia 30.11.2016 r. oraz innych dokumentów towarzyszących. Konsultacje dotyczące planów z udziałem państw członkowskich i Komisji będą odbywać się w poszczególnych państwach. Charakter zadań w ramach wsparcia został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wsparcie będzie skoncentrowane na państwach członkowskich zwracających się o pomoc Komisji ze względu na trudności techniczne lub administracyjne w poszczególnych aspektach przygotowania planu krajowego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
21/03/2017 00:00
21/04/2017 16:30
02/05/2017 00:00
02/05/2017 16:00
12/05/2017 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 056-103031 Ogłoszenie o zamówieniu 21/03/2017 00:00