Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Uaktualnienie mapy przedsiębiorstw społecznych i ich ekosystemów w Europie
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
08/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
29/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2017/003.
Uaktualnienie mapy przedsiębiorstw społecznych i ich ekosystemów w Europie
Dokończenie podjętej w 2016 r. aktualizacji pierwotnej mapy przedsiębiorstw społecznych i ich ekosystemów w Europie z 2014 r. Aktualizacja ta powinna obejmować 21 państw członkowskich UE nieobjętych aktualizacją z 2016 r. Ponadto należy uaktualnić europejskie sprawozdanie zbiorcze na podstawie kompletnego zbioru zaktualizowanych sprawozdań krajowych. Aktualizacja powinna też obejmować krótki opis sytuacji w państwach niebędących członkami UE uczestniczących w programie Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
08/04/2017 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
29/05/2017 17:00
08/06/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 070-131579 Ogłoszenie o zamówieniu 08/04/2017 00:00