Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc i wsparcie techniczne w ocenie wniosków dotyczących instrumentu LIFE+.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
18/01/2012
Termin nadsyłania ofert:
28/02/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.E.3/FRA/2012/0002
Pomoc i wsparcie techniczne w ocenie wniosków dotyczących instrumentu LIFE+.
Ogólnym celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie następujących usług dla Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska): — pomoc i wsparcie techniczne w ocenie i weryfikacji wniosków złożonych w ramach ostatnich 2 rocznych zaproszeń do składania wniosków o dotacje na działania w ramach instrumentu LIFE+; publikacja tych zaproszeń jest planowana na początku 2012 i 2013,— pomoc i wsparcie techniczne w ocenie i weryfikacji wniosków złożonych w ramach ostatniego rocznego zaproszenia do składania wniosków o dotacje operacyjne dla europejskich środowiskowych organizacji pozarządowych w ramach instrumentu LIFE+; publikacja tego zaproszenia jest planowana na wczesną jesień 2012. Zgodnie z tym niniejsza umowa ramowa zobowiąże wykonawcę do udostępnienia Komisji grupy osób zdolnych do świadczenia tej pomocy i reagowania na szczegółowe zlecenia zgłaszane przez Komisję. Takie szczegółowe zlecenia będą obejmowały szczegółowe wymogi techniczne dla każdego zadania, które będzie przedmiotem szczegółowej umowy.Komisja będzie wyłącznie odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie dorocznych procedur oceny i weryfikacji oraz za ostateczne zatwierdzenie wyników wszystkich etapów oceny i weryfikacji. Główne materiały będą uzgodnione ramach umów szczegółowych zawieranych w kontekście umowy ramowej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
18/01/2012 00:00
Nie dotyczy
28/02/2012 16:00
09/03/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 11-015911
Ogłoszenie o zamówieniu
18/01/2012 00:00