Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi medyczne
Instytucja zamawiająca:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Data publikacji w witrynie TED:
22/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
17/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
PROC/2017/01.
Usługi medyczne
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem i Agencja Europejskiego GNSS zamierzają zawrzeć umowę ramową, której przedmiotem będą usługi ośrodka medycyny i lekarza medycyny pracy. Ośrodek medycyny będzie świadczyć usługi medyczne konieczne na potrzeby rekrutacji i corocznych badań profilaktycznych pracowników. Lekarz medycyny pracy będzie świadczyć usługi medyczne konieczne w celu spełnienia wymogów mających zastosowanie w dziedzinie nadzoru zdrowia pracowników. Wszystkie te usługi podlegają przepisom regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i innym mającym zastosowanie zasadom Unii Europejskiej.
Usługi
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
22/03/2017 00:00
17/05/2017 16:00
17/05/2017 16:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Ośrodek diagnostyczny do celów analiz i badań medycznych koniecznych na potrzeby rekrutacji i corocznych profilaktycznych badań lekarskich pracowników
Poniższy wykaz zadań ma charakter orientacyjny i niewyczerpujący. W ramach tej części ośrodek medycyny może podjąć się obsługi: — badań lekarskich związanych z rozpoczęciem pracy, — corocznych profilaktycznych badań lekarskich.
Część 2
Usługi udostępniania lekarza medycyny pracy
Poniższy wykaz zadań ma charakter orientacyjny i niewyczerpujący. W ramach tej części lekarz medycyny pracy może podjąć się: — poświadczania zdolności do pracy w ramach wstępnych badań lekarskich związanych z rozpoczęciem pracy, — corocznych profilaktycznych badań lekarskich, — oceny bezpieczeństwa i higieny pracy, — spełniania zapotrzebowania i specjalnych wymagań mających zastosowanie do szczepień, — udziału w ewentualnych komisjach orzekających o niepełnosprawności, — doradztwa w przypadku zwolnień lekarskich i ich kontroli.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 057-105057
Ogłoszenie o zamówieniu
22/03/2017 00:00