Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pilotażowy projekt wsparcia dla kobiet z problemem alkoholowym służący zmniejsze...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Data publikacji w witrynie TED:
24/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
26/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
SANTE/2016/C4/075.
Pilotażowy projekt wsparcia dla kobiet z problemem alkoholowym służący zmniejszeniu ryzyka, zwłaszcza w okresie ciąży
Niniejsze zamówienie ma na celu przegląd inicjatyw, dobrych i najlepszych praktyk w zakresie zmniejszania szkód wyrządzanych przez alkohol kobietom w wieku rozrodczym, zwłaszcza kobietom w ciąży, w tym kobietom ze środowisk defaworyzowanych. Przegląd obejmie również dotychczasowe powiązane metody szkoleniowe. W jego następstwie zostaną opracowane, przebadane i ocenione wytyczne oraz pakiet szkoleniowy dla pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych w celu zmniejszania szkód wyrządzanych przez alkohol kobietom w wieku rozrodczym, zwłaszcza kobietom w ciąży, w tym kobietom ze środowisk defaworyzowanych. Ma także zostać poprawiony dostęp do środków prewencyjnych dla kobiet w wieku rozrodczym, zwłaszcza kobiet w ciąży, w tym kobiet znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, narażonych na problemy o podłożu alkoholowym lub już mających takie problemy. Ostatecznym celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym oraz dzieci cierpiących na alkoholowy zespół płodowy (FAS), zespół zaburzeń z powodu ekspozycji na alkohol w życiu płodowym (FASD) lub zaburzenia neurorozwojowe z powodu ekspozycji na alkohol w życiu płodowym (ND-AE).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
24/05/2017 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
26/06/2017 17:00
03/07/2017 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 099-195207 Ogłoszenie o zamówieniu 24/05/2017 00:00