Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Sekretariaty techniczne dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie następuj...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
29/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
06/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Sekretariaty techniczne dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie następujących dyrektyw: ATEX, dyrektywy maszynowej, dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywy dźwigowej, dyrektywy w sprawie urządzeń...
Część 1: atmosfera potencjalnie wybuchowa (ATEX): sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Część 2: maszyny: sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17.5.2006 w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE. Część 3: kompatybilność elektromagnetyczna: sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE. Część 4: dźwigi: sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów. Część 5: urządzenia ciśnieniowe: sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych. Część 6: urządzenia spalające paliwa gazowe: sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30.11.2009 odnoszącej się do urządzeń spalających paliwa gazowe oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/426 z dnia 9.3.2016 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Atmosfera potencjalnie wybuchowa (ATEX) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest powołanie sekretariatu technicznego dla grupy jednostek notyfikowanych ustanowionej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Część 2
Dyrektywa maszynowa (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE)
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest powołanie sekretariatu technicznego dla grupy jednostek notyfikowanych ustanowionej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17.5.2006 w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE.
Część 3
kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest powołanie sekretariatu technicznego dla grupy jednostek notyfikowanych ustanowionej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
Część 4
Dyrektywa dźwigowa (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE)
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest powołanie sekretariatu technicznego dla grupy jednostek notyfikowanych ustanowionej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.
Część 5
Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE oraz dyrektywa w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest powołanie sekretariatu technicznego dla grupy jednostek notyfikowanych ustanowionej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych.
Część 6
Dyrektywa odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE) oraz rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (rozporządzenie Parlamentu...
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest powołanie sekretariatu technicznego dla grupy jednostek notyfikowanych ustanowionej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30.11.2009 odnoszącej się do urządzeń spalających paliwa gazowe. Ten sam sekretariat techniczny będzie wspomagał koordynację grupy jednostek notyfikowanych związanej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/426 z dnia 9.3.2016 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE, zapewniając ciągłość współpracy jednostek notyfikowanych na podstawie rozporządzenia, które z dniem 21.4.2018 całkowicie uchyli dyrektywę odnoszącą się do urządzeń spalających paliwa gazowe.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 097-190781
Sprostowanie
20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471
Ogłoszenie o zamówieniu
29/04/2017 00:00