Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Uwzględnianie zmiany klimatu w polityce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na o...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
02/05/2013
Termin nadsyłania ofert:
14/06/2013
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.A.2/SER/2013/0010.
Uwzględnianie zmiany klimatu w polityce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres po 2013
Głównym celem tego badania jest zapewnienie wytycznych technicznych i wytycznych dla organów zarządzających w państwach członkowskich, a mianowicie:— określenie, opracowanie wykazu i szczegółowej charakterystyki nowych i innowacyjnych rodzajów działań (zróżnicowanych regionalnie działań adaptacyjnych i mających na celu łagodzenie zmiany klimatu):o dostosowanych do działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i w szczególności odnoszących się w sposób priorytetowy do celów w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu,o oraz przyczyniających się do realizacji priorytetów UE w dziedzinie ekologicznego wzrostu gospodarczego,— sformułowanie zaleceń i przedstawienie przykładowych sposobów przeciwdziałania zmianie klimatu w ramach innych instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, takich jak inicjatywa Leader i środek na rzecz współpracy (art. 36 rozporządzenia),— opracowanie przykładowych odpowiednich kombinacji działań dla każdej z kluczowych dziedzin rozwoju obszarów wiejskich Unii, które mają związek z przeciwdziałaniem zmianie klimatu,— opracowanie kryteriów oceny odpowiednich kombinacji działań pod względem ich wpływu na przeciwdziałanie zmianie klimatu i przyczyniania się do postępu w dziedzinie ekologicznego wzrostu gospodarczego, w szczególności tworzenia miejsc pracy.Kolejnym celem zamówienia jest wspomaganie Komisji w upowszechnianiu rezultatów badania, poprzez przygotowanie narzędzi informacyjnych i udzielanie wsparcia w związku z warsztatem.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
02/05/2013 00:00
Nie dotyczy
14/06/2013 16:00
28/06/2013 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 085-143160
Ogłoszenie o zamówieniu
02/05/2013 00:00