Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc techniczna w przygotowaniu sprawozdania (w 2018) w sprawie energii ze źród...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
23/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
30/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C1/2016-507.
Pomoc techniczna w przygotowaniu sprawozdania (w 2018) w sprawie energii ze źródeł odnawialnych
Celem zamówienia jest świadczenie pomocy technicznej w przygotowaniu sprawozdania (w 2018) w sprawie energii ze źródeł odnawialnych w Europie. Pomoc obejmie: – gromadzenie danych, analizę i ocenę postępów we wprowadzaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz środków krajowych promujących wprowadzanie takiej energii w 28 państwach członkowskich UE na podstawie sprawozdań krajowych przedłożonych w 2017, innych sprawozdań i badań, a także własnych prac badawczych. – gromadzenie danych o rynkach biopaliw, biomasy i biogazu, oraz o wpływie na unijną konsumpcję biopaliw, biomasy i biogazu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
23/05/2017 00:00
30/06/2017 17:00
07/07/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 098-192936
Ogłoszenie o zamówieniu
23/05/2017 00:00